0294-745400 info@iconneqt.nl

Telecommunicatiewet en spamverbod

Anti-spam policy

iConneqt hanteert een Anti-policy om klanten te beschermen tegen spamgedrag van anderen. Wij lopen namelijk het risico op een ‘blacklist’ te komen, waardoor bepaalde providers mails, die met iConneqt verstuurd zijn, niet meer doorsturen. 

iConneqt AVG-proof

Het belangrijkste punt van de nieuwe verordening is dat je klanten en andere relatiegroepen weten dat jij hun gegevens op een veilige en transparante wijze beheert, cq laat beheren. iConneqt kent verschillende lagen m.b.t. de beveiliging van de data en heeft bijvoorbeeld de optie van de Customer Service Page.

De eigen klantenpagina waar jouw klanten zelf kunnen inzien welke gegevens je in jouw iConneqt -CRM-database beheert. Je klanten kunnen hun gegevens zelf op een beveiligde wijze aanvullen of muteren. 24/7 simpel via jouw website.

Data binnen Europa

Klantgegevens opslaan in bijvoorbeeld de USA vraagt om extra aandacht. In sommige gevallen is dat zelfs verboden door de wetgever. In andere gevallen zul je minimaal aan jouw klanten moeten melden dat je hun gegevens opslaat in een land buiten Europa en in bepaalde gevallen ook hun bewijsbaar akkoord hebben gekregen.

Wees gerust. De gegevens die opgeslagen worden binnen iConneqt staan in streng beveiligde datacentra in Nederland. De meerdaagse back-ups staan in Duitsland.

Spammen is verboden

In Nederland bestaat een verbod op het versturen van spam aan natuurlijke personen, aan bedrijven en aan andere organisaties. Waar moet een emailcampagne minimaal aan voldoen? Kort en leesbaar samengevat, luiden de regels als volgt:

Het gebruik van ondermeer email voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan personen en bedrijven (organisaties) is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende ontvanger hiervoor voorafgaand toestemming heeft verleend.

Er geldt een opt-in regime: alleen wanneer de potentiële zakelijke (en privé) ontvanger van tevoren heeft aangegeven open te staan voor de boodschappen van de afzender, is commercieel emailen toegestaan (opt-in regime).

Het blijft toegestaan zonder voorafgaande toestemming emails te verzenden aan bestaande klanten en donateurs met aanbiedingen en informatie e.d., gerelateerd aan de afzender. De wetgever spreekt over soortgelijke producten, echter het begrip gelijksoortig is niet wettelijk gedefinieerd. Wel moet in elke email de mogelijkheid worden geboden om toezending van mails te stoppen. (aflink link)

Klachten over spam kunnen worden ingediend via de website www.spamklacht.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan op basis daarvan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal € 450.000,-

De richtlijnen:

  • Vanaf 1 oktober 2009 is het verboden om particulieren en bedrijven (rechtspersonen) ongevraagd email te zenden (spam).
  • Je kunt wel je bestaande klanten (dus die bij je hebben gekocht of donateur zijn) informeren over zaken met betrekking tot hun je diensten en producten.
  • Potentiële klanten (en andere relatiegroepen) moeten hebben aangegeven dat zij de informatie van jouw organisatie willen ontvangen.
  • Binnen iedere uiting moet een mogelijkheid zijn om aan te geven dat je van de verzendlijst verwijderd wenst te worden.
  • Verzenden via bijvoorbeeld Outlook via het CC-vakje is (streng) verboden in het kader van het ongeoorloofd verspreiden van naam- en adresgegevens.

©2021 iConneqt | E-mailmarketing & Marketing Automation software.

All Rights Reserved. Powered by iConneqt B.V.