0294-745400 info@iconneqt.nl

Privacy Waarborg

iConneqt is aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging DDMA en bezit het keurmerk Privacy Waarborg.

Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing.

Transparante gegevensverwerking

Een gebruiker van iConneqt wordt geacht, wanneer actief op de Nederlandse markt ook te werken volgens de Nederlandse wet en regelgeving. In dat kader is hij onder meer verplicht de consument inzicht te geven in hoe hij aan zijn contactgegevens komt en wat er met deze gegevens gebeurt. Hij moet de consument ook de mogelijkheid bieden zich af te melden, als hij dit niet waardeert.

Het Waarborg wordt gevoerd door organisaties die zijn aangesloten bij DDMA. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van contactgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Organisaties die het Waarborg voeren worden periodiek gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering door de DDMA Privacy Autoriteit, een handhavingsorgaan dat onafhankelijk van DDMA opereert.

©2021 iConneqt | E-mailmarketing & Marketing Automation software.

All Rights Reserved. Powered by iConneqt B.V.