020-3080645 info@iconneqt.nl

Privacy Waarborg

iConneqt is aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging DDMA en bezit het keurmerk Privacy Waarborg.

Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing.

Transparante gegevensverwerking

Een gebruiker van iConneqt wordt geacht, wanneer actief op de Nederlandse markt ook te werken volgens de Nederlandse wet en regelgeving. In dat kader is hij onder meer verplicht de consument inzicht te geven in hoe hij aan zijn contactgegevens komt en wat er met deze gegevens gebeurt. Hij moet de consument ook de mogelijkheid bieden zich af te melden, als hij dit niet waardeert.

Het Waarborg wordt gevoerd door organisaties die zijn aangesloten bij DDMA. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van contactgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Organisaties die het Waarborg voeren worden periodiek gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering door de DDMA Privacy Autoriteit, een handhavingsorgaan dat onafhankelijk van DDMA opereert.

©2020 iConneqt | Email marketing software.

All Rights Reserved. Powered by Advanced CRMMail Technology B.V.

Het team van iConneqt is gebouwd op ruime kennis en ervaring met marketing- en salesprocessen in combinatie met database beheer en multi-channel digitale communicatie stromen. Het team bestaat uit ervaren CRM/emailmarketing specialisten en software developers onder leiding van een management team met een marketing- en sales achtergrond. Naast de algemene kennis rondom de verschillende bedrijfsprocessen ligt er ook branche-inhoudelijk een behoorlijk stuk ervaring. We ondersteunen ondernemers van klein tot groot, het maximale rendement uit hun marketing en sales activiteiten te halen.

Korte lijnen , adequate service
We zijn niet zo van de ticketsystemen. We proberen altijd onze klanten snel en adequaat bij te staan, per telefoon, per mail of we komen eenvoudig virtueel of fysiek langs om kansen en problemen te bespreken.

Netwerk organisatie

Als relatief kleine organisatie kunnen we de grote projecten aan omdat we een krachtige netwerkorganisatie hebben gebouwd. Het (24/7) beheer en onderhoud van de techniek is ondergebracht bij verschillende ervaren, vaak omvangrijke partners. Met betrekking tot de bezorging van de miljoenen mailcampagnes werken we dagelijks intensief samen met de beste email delivery experts in het vak.

Frank Tromp

General manager

©2020 iConneqt | Email marketing software.

All Rights Reserved. Powered by Advanced CRMMail Technology B.V.