0294-745400 info@iconneqt.nl

Privacy Statement

iConneqt is gericht op de bescherming van persoonsgegevens volgens de AVG en de andere wetten en regels die gelden voor het opslaan, verwerken en het digitaal  communiceren met (potentiële) klant- en relatiegroepen.

Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing.

Wie zijn wij?

Wij zijn Advanced CRMMail Technology BV, gevestigd aan het Stationsplein 28 in Weesp. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Advanced CRMMail Technology BV. Wij  zijn dienstverlener en stellen een online platform iConneqt beschikbaar waarop onze klanten, zijnde de gebruikers van iConneqt, hierna te noemen opdrachtgevers, zelfstandig met hun verschillende relatiegroepen communiceren via email en social media. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van onze opdrachtgevers andere websites of  bronnen.

We respecteren je privacy
Wanneer je informatie aanvraagt over iConneqt, dan zullen we je privacy respecteren en alle informatie als vertrouwelijk beschouwen. Dat zullen we in detail ook samen vastleggen, wanneer je gebruiker wordt van iConneqt. 
We zijn telefonisch en per email bereikbaar voor meer toelichting. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen.  Wij zijn ingericht op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere relevante wetten en regels en gaan volgens deze wet- en regelgeving(en) om met de gegevens van onze opdrachtgevers en de gegevens die wij in opdracht van onze opdrachtgevers beheren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, leveranciers en andere relatiegroepen. Wij doen dit om, met onze relaties te kunnen communiceren. Daarnaast verwerken wij in opdracht van onze opdrachtgevers, de gebruikers van het iConneqt platform,  als verwerker persoonsgegevens die zij opslaan binnen binnen het online iConneqt platform. 

Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers; dat zijn personen die zich geregistreerd hebben op onze website, van personen die gebruikmaken van ons platform en van personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief of het volgen van een demonstratie. Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt van (potentiële) werknemers.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: organisatienaam, voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelname details (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden, functietitel en bedrijf, KvK gegevens, contactgeschiedenis, IP-adres, financiële gegevens. 
Daarnaast worden gegevens gekoppeld m.b.t. het lezen van onze Nieuwsbrieven.(open- en klikgedrag)  

Er kan op ieder moment, op verzoek, inzicht worden gegeven in de gegevens die wij van onze opdrachtgevers beheren. Stuur een email naar helpdesk@iconneqt.nl 
Wanneer je niet meer werkt met iConneqt worden je gegevens verwijderd.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Daarnaast zijn deze gegevens noodzakelijk om te kunnen communiceren met onze opdrachtgevers. (klanten) 

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers
Met al onze opdrachtgevers (gebruikers van het iConneqt platform) is een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin de details tussen ons als opdrachtnemer en de klant als opdrachtgever zijn geregeld.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat de opdrachtgever eigenaar is en blijft van zijn/haar gegevens (data) en wij als verwerker uitsluitend in opdracht van de opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Nooit zullen wij deze gegevens op welke wijze dan ook gebruiken, anders dan waarvoor opdracht is gegeven door onze opdrachtgevers.

Met het iConneqt platform is onze opdrachtgever zelfstandig in staat persoonsgegevens te beheren en met zijn/haar relatiegroepen digitaal te communiceren. Onderdeel van de overeenkomst met de opdrachtgever is dat hij/zij zich dient te houden aan de wet- en regelgeving. 

Onze opdrachtgever, de gebruiker van iConneqt, heeft zelfstandig de mogelijkheid om te bepalen welke gegevens van zijn/haar klanten worden vastgelegd. Wij hebben daar geen invloed op. De opdrachtgever dient dat dat zelf met haar klanten te communiceren. (bijvoorbeeld in het privacy statement) 

Gegevensopslag binnen Europa
Persoonsgegevens en andere data van onze klanten worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte .(EER) in streng beveiligde datacentra. 

Beveiligingsverklaring
Veel waarde wordt gehecht aan de beveiliging van de gegevens die wij beheren. Die beveiliging kent vele details. De beveiligingsverklaring vormt een onderdeel van de overeenkomst, die wij als verwerker van persoonsgegevens met onze opdrachtgever hebben.

 

Privacy Waarborg Keurmerk
Advanced CRMMail Technology  heeft officieel het Privacy Waarborg keurmerk ontvangen. Met dit keurmerk van de onze branche organisatie , het DDMA laten organisaties hun relaties zien dat er op een correcte wijze wordt omgegaan met persoonsgegevens die gebruikt (kunnen) worden voor commerciële doeleinden.  Aan de hand van een handhavingreglement wordt door de DDMA beoordeeld of organisaties zich netjes aan de strenge regels en wettelijke verplichtingen houden.

Meer info: info@iconneqt.nl

©2020 iConneqt | Email marketing software.

All Rights Reserved. Powered by Advanced CRMMail Technology B.V.

©2021 iConneqt | E-mailmarketing & Marketing Automation software.

All Rights Reserved. Powered by iConneqt B.V.