020-3080645 info@iconneqt.nl

Persoonsgegevens.

Doorgifte en opslag persoonsgegevens binnen en buiten de EU.

Data binnen Europa

De iConneqt servers met de data van haar gebruikers, staan uitsluitend in Europa.
De privacy van die gegevens vallen dan ook onder de jurisdictie van Europa en haar lidstaten.

Doorgifte binnen de EU
Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben aangepast aan de Europese privacyrichtlijn. De EU is daarom één rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens.

Doorgifte buiten de EU
Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar landen buiten de EU, zogeheten derde landen, gelden wél aparte regels. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Deze 3 landen hebben zich verplicht de Europese privacyrichtlijn te implementeren in eigen wetgeving. Ook zij kennen dus een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens.

Geeft een organisatie gegevens door vanuit Nederland naar Noorwegen, Liechtenstein en IJsland? Dan hoeft die organisatie alleen te voldoen aan de algemene eisen uit de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoofdregel doorgifte buiten de EU
De hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Buiten die gevallen is doorgifte slechts toegestaan op basis van eenwettelijke uitzondering of met een vergunning van de minister van Veiligheid en Justitie.

Bron: Autoriteit Persoonsgegeven, 2016

©2020 iConneqt | Email marketing software.

All Rights Reserved. Powered by Advanced CRMMail Technology B.V.

Het team van iConneqt is gebouwd op ruime kennis en ervaring met marketing- en salesprocessen in combinatie met database beheer en multi-channel digitale communicatie stromen. Het team bestaat uit ervaren CRM/emailmarketing specialisten en software developers onder leiding van een management team met een marketing- en sales achtergrond. Naast de algemene kennis rondom de verschillende bedrijfsprocessen ligt er ook branche-inhoudelijk een behoorlijk stuk ervaring. We ondersteunen ondernemers van klein tot groot, het maximale rendement uit hun marketing en sales activiteiten te halen.

Korte lijnen , adequate service
We zijn niet zo van de ticketsystemen. We proberen altijd onze klanten snel en adequaat bij te staan, per telefoon, per mail of we komen eenvoudig virtueel of fysiek langs om kansen en problemen te bespreken.

Netwerk organisatie

Als relatief kleine organisatie kunnen we de grote projecten aan omdat we een krachtige netwerkorganisatie hebben gebouwd. Het (24/7) beheer en onderhoud van de techniek is ondergebracht bij verschillende ervaren, vaak omvangrijke partners. Met betrekking tot de bezorging van de miljoenen mailcampagnes werken we dagelijks intensief samen met de beste email delivery experts in het vak.

Frank Tromp

General manager

©2020 iConneqt | Email marketing software.

All Rights Reserved. Powered by Advanced CRMMail Technology B.V.