020-3080645 info@iconneqt.nl

Persoonsgegevens.

Doorgifte en opslag persoonsgegevens binnen en buiten de EU.

Data binnen Europa

De iConneqt servers met de data van haar gebruikers, staan uitsluitend in Europa.
De privacy van die gegevens vallen dan ook onder de jurisdictie van Europa en haar lidstaten.

Doorgifte binnen de EU
Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben aangepast aan de Europese privacyrichtlijn. De EU is daarom één rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens.

Doorgifte buiten de EU
Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar landen buiten de EU, zogeheten derde landen, gelden wél aparte regels. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Deze 3 landen hebben zich verplicht de Europese privacyrichtlijn te implementeren in eigen wetgeving. Ook zij kennen dus een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens.

Geeft een organisatie gegevens door vanuit Nederland naar Noorwegen, Liechtenstein en IJsland? Dan hoeft die organisatie alleen te voldoen aan de algemene eisen uit de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoofdregel doorgifte buiten de EU
De hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Buiten die gevallen is doorgifte slechts toegestaan op basis van eenwettelijke uitzondering of met een vergunning van de minister van Veiligheid en Justitie.

Bron: Autoriteit Persoonsgegeven, 2016

Elke dag zetten wij ons met passie en plezier in voor uiteenlopende klanten en opdrachtgevers. Ons team bestaat uit ervaren email marketing specialisten, campagne managers, developers en analisten. Wij gaan de echte vriendschap aan met onze klanten. Loyaal, korte lijnen en makkelijk bereikbaar…

Samira Ceylan

Email & Marketing Automation Consultant

Let's make friends!

Graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom iConneqt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.©2018 iConneqt | Email marketing software

All Rights Reserved. Powered by Advanced CRMMail Technology B.V.

©2018 iConneqt | Email marketing software

All Rights Reserved. Powered by Advanced CRMMail Technology B.V.