0294-745400 info@iconneqt.nl

Problemen voorkomen

De auteur, Willem Stam is email deliverability specialist bij Postmastery. 

Postmastery is partner van iConneqt.

Dit omdat we willen zorgen voor de optimale bezorging van de meer dan 100 miljoen mails die onze gebruikers maandelijks verzenden ook daadwerkelijk in de inbox komen. Daarom werken we samen met de beste specialisten.

Postmastery is een van de meest ervaren deliverability specialisten in de wereld van email marketing. Dagelijks worden onze verzendingen door Postmastery gemonitord en gaan onze consultants pro-actief aan de slag met onze klanten wanneer we problemen en kansen zien. 

Mailbox providers zijn steeds bezig hun filters geavanceerder te maken. Zeker de grotere providers als Hotmail en Gmail zijn hier continue mee bezig en verleggen hun focus steeds meer naar ‘veilige emails voor blije ontvangers’.

De ontvanger steeds meer bepalend voor IPR

Jaren geleden was het zo dat mailboxproviders zich voornamelijk lieten leiden door de alom bekende ‘IP-reputatie’. IPs waren heilig en als de reputatie om wat voor reden dan ook onder druk stond, dan werd het gebruikte IP eenvoudigweg door de verzender ingeruild door een IP met een betere reputatie. Op deze manier bleef het voor veel verzenders mogelijk hun Inbox Placement Rate (IPR) op niveau te houden.

Tegenwoordig is het met de inzet van nieuwe geavanceerde (en goedkope) technologie steeds meer de individuele ontvanger die als ‘reputatie-maatstaf’ wordt gebruikt om emails al dan niet door te laten; ‘blije ontvangers’, dat is het streven.  Nauwlettend wordt door mailbox providers in de gaten gehouden wat de ontvanger met de email doet. Als veel ontvangers bijvoorbeeld de mail ongelezen weggooien zal dit een negatieve invloed hebben op de reputatie van de verzender als geheel en bereiken weer minder emails van deze verzender de inbox van de ontvanger.

Ook de hoeveelheid spamklachten die mailboxproviders van ontvangers krijgen is in toenemende mate maatgevend voor een negatieve reputatie van de verzender. Daarentegen zal juist het openen van de mails en het toevoegen van de afzender in het adresboek weer een positieve invloed hebben op de reputatie van de verzender.

Naast het streven naar blije ontvangers is veilige email ook een steeds belangrijker speerpunt voor mailboxproviders. Als er op het terrein van veiligheid iets op de mail is aan te merken zal dit ook meteen invloed hebben op de afleverbetrouwbaarheid van emails. Gmail heeft het zelfs al over No Auth No Entry ofwel geen juiste authenticatie dan ook geen toegang tot de inbox.

Wat kan je doen als email marketeer doen?

Zoals aangegeven is het in toenemende mate van groot belang te werken aan het in stand houden of verhogen van reputatie, ofwel met een mooi woord, ‘user engagement’. Bijgaand (nog eens) de meeste belangrijkste actiepunten om (continue) aan te werken:

 

  1. Zorg voor ‘relevante content’ en zorg voor informatie ‘op maat’. ‘One-to-many mailshots’ worden steeds minder gewaardeerd en werk dus aan het ‘personaliseren van je content’;
  2. Werk aan ‘lijst hygiëne’. Ofwel vermijdt het gebruik van ‘inactieven’ (ontvangers die langere tijd (meer dan 3 maanden) geen emails meer openen) en verwerk bounces, klachten en uitschrijvingen meteen. Zorg ook dat bij de  inschrijving op de nieuwsbrief zo veel als mogelijk geldigheid van het email adres gecontroleerd wordt (denk dan minimaal aan een syntax check);
  3. Let op ‘email frequentie’. Pas op dat de maildruk voor de individuele ontvanger niet te hoog is en zorg dat dit in lijn is met het gedrag van de ontvanger. Let bij mailfrequentie bijvoorbeeld op zaken als open-rates en koop-frequentie. Een hoge open-rate met een hoge koop frequentie wijst op een hoge ‘engagement’ en rechtvaardigt een hogere mail frequentie.
  4. Maak uitschrijven gemakkelijk. Als ontvangers te veel moeite moeten doen om de uitschrijflink te vinden, grijpen ze vaak terug op de SPAM button van de mailbox provider. Zorg dan ook dat de uitschrijflink gemakkelijk te vinden is en overweeg zelfs deze boven aan de email te plaatsen.
  5. Meten is weten. Van belang is om de trends van bijvoorbeeld open en clicks (bij voorkeur per domein) in de gaten te houden; een negatieve trend vraagt om aanpassingen van je email programma’s.
  6. Manage verwachtingen van ontvanger: Zorg al bij de inschrijving voor een duidelijke uitleg wat de ontvanger kan verwachten in termen van content en frequentie. Is er een mismatch tussen de verwachting van de ontvanger en de daadwerkelijk ontvangen emails, dan is dat vragen om problemen.
  7. Let op authenticatie van de email. En controleer dat regelmatig (!)

Willem Stam