0294-745400 info@iconneqt.nl

Enquêtes

Binnen iConneqt is er een enquêtemodule geïmplementeerd. Je kunt oneindig enquêtes aanmaken en het is zeer eenvoudig. Een kwestie van drag & drop.

Maak eenvoudig een enquête

Een enquête kan binnen iConneqt simpel aangemaakt worden door middel van Drag & Drop. De enquêtemodule is zeer uitgebreid. Je hebt onder andere de mogelijkheid om vragen te verdelen over meerdere pagina’s (dit voorkomt lange vragenlijsten, waarbij het invullen wordt uit- of afgesteld). Daarnaast is er keuze uit meer dan 15 verschillende vraagtypen..

De mogelijkheden

De enquêtemodule is zeer uitgebreid. Je hebt keuze uit meerdere soorten vraagtypen. Zo kan je meerdere tekstvelden, omschrijvingen, pagina breaks en drop down lijsten toevoegen. Voorbeelden van de verschillende vraagopties zijn; multiple choice, file upload box, datum selectie, demografische gegevens, numerieke waarde en rating scale vragen. 

De mogelijkheden

De enquêtemodule is zeer uitgebreid. Je hebt keuze uit meerdere soorten vraagtypen. Zo kan je meerdere tekstvelden, omschrijvingen, pagina breaks en drop down lijsten toevoegen. Voorbeelden van de verschillende vraagopties zijn; multiple choice, file upload box, datum selectie, demografische gegevens, numerieke waarde en rating scale vragen. 

Vormgeving en reacties

Er zijn opties toegevoegd om de enquête vorm te geven. Uiteraard ligt de prioriteit van deze module bij het uitvoeren van een onderzoek, waarbij je vervolgens eenvoudig inzicht hebt in de reacties van respondenten. De antwoorden zijn herleidbaar en daardoor kan er een selectie worden gemaakt op “enquête XXX is ingevuld of is niet ingevuld”.


Resultaten analyseren

Het is belangrijk om de verzamelde resultaten van jouw enquête te analyseren. Alle reacties worden opgeslagen en zijn daarna inzichtelijk. Je krijgt per vraag inzicht in de reacties op basis van percentages en hoeveel relaties in totaal voor welk antwoord hebben gekozen. De resultaten kunnen ook geexporteerd worden. 

Resultaten analyseren

Het is belangrijk om de verzamelde resultaten van jouw enquête te analyseren. Alle reacties worden opgeslagen en zijn daarna inzichtelijk. Je krijgt per vraag inzicht in de reacties op basis van percentages en hoeveel relaties in totaal voor welk antwoord hebben gekozen. De resultaten kunnen ook geexporteerd worden. 

©2021 iConneqt | E-mailmarketing & Marketing Automation software.

All Rights Reserved. Powered by iConneqt B.V.