0294-745400 info@iconneqt.nl

De Nationale email Benchmark 2016 is gereed.

Er zijn 4,4 miljard emails uit 172.000 emailcampagnes geanalyseerd. Al deze emailcampagnes zijn in 2015 door Nederlandse organisaties naar Nederlandse ontvangers verzonden. De cijfers uit de benchmark geven een representatief beeld van emailmarketing binnen Nederland en ook binnen jouw branche.

De cijfers zijn aangeleverd door iConneqt en zes andere Nederlandse collega’s.
We hebben met de collega’s samen de geanonimiseerde emailmarketingdata van 3000 verschillende organisaties aan de branchevereniging DDMA en aan onderzoeksbureau PwC aangeleverd. Er is dit jaar een onderzoeksmethode toegevoegd aan de benchmark. De twee methoden die dit jaar zijn gebruikt zijn:

  1. Descriptief (beschrijvend)
  2. Voorspellend

 


 

Er is voor de gemiddelde statistieken geen rekening gehouden met branche, type mailcampagne en databaseomvang. Dit is wel relevant wanneer je deze cijfers gaat vergelijken met jouw resultaten. De open- en klikratio’s (COR en CTR) van een gemiddelde emailing zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar. Beiden nemen een paar procentpunt af en komen uit op 35% (COR) en 7% (CTR). De Click to Open Rate (CTO) daalt van 18,6% vorig jaar naar 17,5% dit jaar. De energiesector en de goede doelen hebben de beste ratio’s van alle sectoren. Mail van energiemaatschappijen wordt met 59% het beste geopend. Op mail van beide sectoren wordt ook relatief goed geklikt (17% goede doelen en 16% energie).

Segmentatie belangrijk voor engagement
Net als de voorgaande edities laat ook dit onderzoek zien dat emailings naar kleinere groepen ontvangers hogere open-, klik en click to open ratio’s hebben. Deze mailings zijn veelal afgestemd op groepen ontvangers met dezelfde kenmerken en interesses en dus relevanter voor de ontvanger. Een grotere campagne-omvang resulteert in ratio’s die onder het gemiddelde liggen.


Meer personaliseren
Niet alleen de grootte van de campagne blijkt van invloed op de ratio’s, ook de mailfrequentie speelt een rol. Het versturen van veel campagnes blijkt voor een aantal sectoren te resulteren in minder opens en kliks per campagne. In de reisbranche lijken grote campagnes en een hoge zendfrequentie te resulteren in open- en klikratio’s die lager zijn dan het gemiddelde. Campagnetechnieken zoals dynamische content en een persoonlijke onderwerpsregel zorgen in veel sectoren juist voor aanzienlijke verbeteringen in ratio’s. Dit is duidelijk te zien in de telecomsector, die deze technieken relatief vaak toepast.

Meer interessante info in het rapport.