0294-745400 info@iconneqt.nl

Anti-spam policy

Emailmarketing en spam

In Nederland bestaat een verbod op het versturen van spam aan natuurlijke personen, aan bedrijven en aan andere organisaties. Waar moet een emailcampagne minimaal aan voldoen?

Een paar vuistregels:

  • Natuurlijke personen hebben je vooraf toestemming gegeven voor de verzending of je relaties hebben een bestaande relatie met jouw onderneming/organisatie.
  • Het emailbericht bevat de werkelijke identiteit van degene namens wie de email is verzonden.
  • Het emailbericht bevat een geldig postadres en emailadres waar ontvangers een verzoek toe kunnen richten om dergelijke berichten niet meer te ontvangen. (binnen iConneqt is dat eenvoudig een standaard link)

Spamblockers

Een email wordt door de spamblockers gecontroleerd op verschillende elementen binnen de email en getoetst op verschillende criteria. Deze criteria zijn binnen de industrie afgesproken. Echter, in de praktijk wordt er toch door de verschillende providers en emailsystemen anders naar gekeken. De een laat door wat de andere weigert. Houdt hier dus rekening mee.

Anti-spam Policy van iConneqt

iConneqt hanteert een Anti-policy om klanten te beschermen tegen spamgedrag van anderen. Wij lopen namelijk het risico op een ‘blacklist’ te komen, waardoor bepaalde providers mails, die met iConneqt verstuurd zijn, niet meer doorsturen. 

Spam is ongevraagde, meestal in bulk verstuurde email.
Ongevraagd houdt in dat de ontvanger geen aantoonbare en geen expliciete toestemming heeft gegeven om deze emails te ontvangen. Bulk houdt in dat de email onderdeel is van een grotere hoeveelheid emails, die elk voor een wezenlijk deel identiek zijn. Om als spam gekwalificeerd te kunnen worden dient een email dus ongevraagd en in bulk verzonden te zijn.

Vraag om toestemming en leg dit vast
Indien de eigenaar van een emailadres je toestemming heeft gegeven email te zenden en/of opgenomen wenst te worden in je database, dan kun je deze persoon mailen. Dit wordt “opt-in” genoemd. Dit is een standaard functionaliteit binnen iConneqt. Deze vind je bij de wizard voor het maken van de webformulieren.

Het is verboden om op elke andere manier aan groepen emails te zenden.
Bovendien stelt de wetgever, dat ontvangers zich altijd direct moeten kunnen afmelden van email. Ook daarvoor is een standaard link beschikbaar binnen iConneqt. Wanneer men die link aanklikt, wordt deze persoon op inactief gezet. Hij/zij is dan verwijderd van de verzendlijst.

Spamklachten
Op het moment dat wij een SPAM klacht ontvangen, kunnen wij achterhalen welke gebruiker de eventuele SPAM verzonden heeft. Deze gebruiker krijgt dan een waarschuwing per email. Bij een volgende SPAM klacht sluiten wij zonder discussie direct het account af. Restitutie van abonneegelden is dan uitgesloten. Eventuele schade zullen wij verhalen op deze gebruiker.

Spamcheck functionaliteit

Binnen iConneqt is een Spamchecker geïntegreerd.
Met één muisklik wordt de door jou samengestelde mail gecontroleerd op een aantal criteria. Hierna volgt een advies om eventueel bepaalde zaken aan te passen. Op deze wijze vergroot je de kans aanzienlijk, dat je campagnes daadwerkelijk worden ontvangen.

©2021 iConneqt | E-mailmarketing & Marketing Automation software.

All Rights Reserved. Powered by iConneqt B.V.